สินค้า

โทรหาเรา: 086-998-0850

กากน้ำตาล เอ็มโมลาส ขนาด 6,000กรัม (แกลลอน)

กากน้ำตาล เอ็มโมลาส ขนาด 6,000กรัม (แกลลอน)

120 บาท

สะดวกต่อการใช้ทำปุ๋ยชีวิภาพไว้ใช้ในครัวเรือน

ประโยชน์
 สะดวกต่อการใช้ทำปุ๋ยชีวิภาพไว้ใช้ในครัวเรือน สามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆเช่น อุตสาหกรรมผลิตสุรากลั่น,เอทานอล, ผงชูรส, ยีสต์, ซีอิ้ว รวมไปถึงใช้สำหรับเป็นวัตถุดิบในการ ผลิตดิน/ปุ๋ยอินทรีย์, น้ำหมักชีวภาพ (EM) เพื่อช่วยบำบัดน้ำเสีย, ปรับปรุงคุณภาพดินและน้ำ เหมาะสำหรับเกษตรกรที่เลี้ยงกุ้ง หรือใช้ผสมน้ำรีดแผ่นยางเพื่อลดปัญหากลิ่นเหม็น และทำให้ยางมีสีสวย นอก จากนี้ยังสามารถนำไปผสมอาหารสัตว์หรือราดฟางข้าว ช่วยทำให้รสชาติอาหารสัตว์ดีขึ้น เสริมสร้างการเจริญเติบโต และเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยง

สินค้าใกล้เคียงอื่นๆ

น้ำยาซักผ้า 1,000มล ปัญจศรี

220 บาท

น้ำยาขัดห้องน้ำแววรุ้ง 1,500มล สันติ

72 บาท

ละอองเย็น cooling mist 10มล. สูตร pink rose

119 บาท

ละอองเย็น cooling mist 10มล. สูตร blue menthol

119 บาท

น้ำหัวเชื้ออีเอ็ม 1,000มล

90 บาท

น้ำยาล้างจานสะอาสนะ 550มล BMOR

120 บาท

น้ำยาซักผ้าสูตรน้ำด่าง 1,500มล (ฟ้า)

59 บาท

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดห้องครัว 750มล. มิสเตอร์โปร

179 บาท