สินค้า

โทรหาเรา: 086-998-0850

น้ำหัวเชื้ออีเอ็ม 1,000มล

น้ำหัวเชื้ออีเอ็ม 1,000มล

90 บาท

ช่วยปรับสภาพความสมดุลของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

ประโยชน์
ช่วยปรับสภาพความสมดุลของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ ที่ทุกคนสามารถนำไปเพาะขยายเพื่อช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ได้ด้วยตนเอง
ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต เช่น คน สัตว์ พืช และแมลงที่เป็นประโยชน์
เป็นจุลินทรีย์ที่ได้จากธรรมชาตินำมาเพาะเลี้ยงและขยายให้จุลินทรีย์ขยายตัวด้วยปริมาณที่สมดุลกันด้วยเทคโนโลยีพิเศษ
ในด้านการเกษตรช่วยปรับสภาพความเป็นกรด-ด่างในดินและน้ำได้เป็นอย่างดี
ช่วยแก้ปัญหาจากแมลงศัตรูพืชและโรคระบาดต่างๆ
ช่วยปรับสภาพดินให้ร่วนซุย อุ้มน้ำและอากาศผ่านได้ดี
ช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุ เพื่อให้เป็นปุ๋ย (อาหาร) แก่พืช ดูดซึมไปเป็นอาหารได้ดี
ช่วยสร้างฮอร์โมนพืชเพื่อให้ผลผลิตสูงและคุณภาพดีขึ้น
ช่วยให้ผลผลิตคงทน สามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน มีประโยชน์ต่อการขนส่งไกล ๆ เช่น ส่งออกต่างประเทศ
ช่วยกำจัดกลิ่นเหม็นจากฟาร์มปศุสัตว์ ไก่และสุกร ได้ภายในเวลา 24 ชม.
ช่วยกำจัดน้ำเสียจากฟาร์มได้ภายใน 1 - 2 สัปดาห์
ช่วยกำจัดแมลงวัน โดยการตัดวงจรชีวิตของหนอนแมลงวันไม่ให้เป็นดักแด้ซึ่งจะเกิดเป็นตัวแมลงวัน
ช่วยป้องกันอหิวาห์และโรคระบาดต่างๆ ในสัตว์แทนยาปฏิชีวนะและอื่น ๆ ได้
ช่วยเสริมสุขภาพสัตว์เลี้ยง ทำให้สัตว์แข็งแรงมีความต้านทานโรคสูง ให้ผลผลิตสูงอัตราการตายต่ำ
ในด้านการประมงช่วยควบคุมคุณภาพในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำได้
ช่วยแก้ปัญหาโรคพยาธิในน้ำเป็นอันตรายต่อกุ้ง ปลา กบ หรือสัตว์น้ำที่เลี้ยงได้
ช่วยรักษาโรคแผลต่าง ๆ ในปลา กบ จระเข้ ฯลฯ ได้
ช่วยลดปริมาณขี้เลนในบ่อ และทำให้เลนไม่เน่าเหม็น สามารถนำไปผสมปุ๋ยหมักใช้พืชต่างๆ ได้อย่างดี
ด้านสิ่งแวดล้อมช่วยปรับสภาพเศษอาหารจากครัวเรือน ให้กลายเป็นปุ๋ยที่มีประโยชน์ต่อพืชผักได้
ช่วยปรับสภาพน้ำเสียจากอาคารบ้านเรือน โรงงาน โรงแรมหรือแหล่งน้ำเสีย
ช่วยดับกลิ่นเหม็นจากกองขยะที่หมักหมมมานานได้
 

สินค้าใกล้เคียงอื่นๆ

น้ำยาซักผ้า 1,500มล (เขียว)

59 บาท

สเปรย์หอมปรับอากาศปจศชนิดน้ำ 155มล ปัญจศรี

220 บาท

ละอองเย็น cooling mist 10มล. สูตร black ice

119 บาท

ผลิตภัณฑ์ล้างผักและผลไม้ 350 มล. ชิได

359 บาท

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดห้องน้ำ 750มล. มิสเตอร์โปร

179 บาท

สบู่ซักล้างอาซ้อ 300กรัม

45 บาท

น้ำยาขัดห้องน้ำแววรุ้ง 1,500มล สันติ

72 บาท

ผงจุลินทรีย์ดับกลิ่น

30 บาท