สินค้า

โทรหาเรา: 086-998-0850

กากน้ำตาล เอ็มโมลาส ขนาด 1,300กรัม (แกลลอน)

กากน้ำตาล เอ็มโมลาส ขนาด 1,300กรัม (แกลลอน)

35 บาท

สะดวกต่อการใช้ทำปุ๋ยชีวิภาพไว้ใช้ในครัวเรือน

ประโยชน์
 สะดวกต่อการใช้ทำปุ๋ยชีวิภาพไว้ใช้ในครัวเรือน สามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆเช่น อุตสาหกรรมผลิตสุรากลั่น,เอทานอล, ผงชูรส, ยีสต์, ซีอิ้ว รวมไปถึงใช้สำหรับเป็นวัตถุดิบในการ ผลิตดิน/ปุ๋ยอินทรีย์, น้ำหมักชีวภาพ (EM) เพื่อช่วยบำบัดน้ำเสีย, ปรับปรุงคุณภาพดินและน้ำ เหมาะสำหรับเกษตรกรที่เลี้ยงกุ้ง หรือใช้ผสมน้ำรีดแผ่นยางเพื่อลดปัญหากลิ่นเหม็น และทำให้ยางมีสีสวย นอก จากนี้ยังสามารถนำไปผสมอาหารสัตว์หรือราดฟางข้าว ช่วยทำให้รสชาติอาหารสัตว์ดีขึ้น เสริมสร้างการเจริญเติบโต และเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยง

สินค้าใกล้เคียงอื่นๆ

ละอองเย็น cooling mist 10มล. สูตร pink rose

119 บาท

น้ำยาซักผ้า 1,000มล ปัญจศรี

220 บาท

ละอองเย็น cooling mist 10มล. สูตร black ice

119 บาท

น้ำยาซักผ้าสะอาสนะ 550มล BMOR

120 บาท

น้ำยาขัดห้องน้ำแววรุ้ง 1,500มล สันติ

72 บาท

สเปรย์หอมปรับอากาศปจศชนิดน้ำ 155มล ปัญจศรี

220 บาท

การบูรแขวน 35กรัม เฌอเอม

60 บาท

สเปรย์ปรับอากาศชนิดน้ำ 70มล ปัญจศรี

110 บาท